Finał akcji „Szachiści grają dla Polonii” – Senat RP (2012-03-09)

Czwartek pierwszego dnia marca dla 51 młodych szachistów zapowiadał się ekscytująco. Jadący z całej Polski zawodnicy nie starsi niż 12 lat nie wiedzieli dokładnie, co ich czeka. Wiedzieli tylko, że jadą do Parlamentu RP, gdzie czeka ich spotkanie przy szachownicy z parlamentarzystami. Wiedzieli też, że jadą tam dlatego, że wzięli udział w końcówce zeszłego roku w akcji „Szachiści grają dla Polonii”  i reprezentowali miasta, w których rozgrywano zawody, a w których w sumie uczestniczyło ponad 2000 szachistów. 
Do  Ogólnopolskiej akcji przyłączyły się również dzieci z Mińska Mazowieckiego. Mińskie Towarzystwo Szachowe i Zespół Szkół Salezjańskich w Mińsku Mazowieckim przy wsparciu Urzędu Miasta zorganizowało turniej szachowy, z którego dochód został przekazany na wypoczynek dzieci Polaków mieszkających na Litwie
i Białorusi. Miasto nad Srebrną reprezentowało dwóch zawodników: Magdalena Harazińska ze Szkoły Podstawowej nr 218 w Aninie i Damian Koseski ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. Dąbrówki w Mińsku Mazowieckim.
W Senacie zawodnicy-reprezentanci z całej Polski spotkali się z parlamentarzystami, reprezentowanymi przez Poseł Małgorzatę Adamczak, Senatora Marka Borowskiego, Posła Andrzeja Derę, Posła Łukasza Gibałę oraz Posła Grzegorza Matusiaka. Kancelarię Senatu, która aktywnie zaangażowała się w przeprowadzenie spotkania reprezentował Dyrektor Andrzej Dziubecki z Biura Komunikacji Społecznej. Dodatkowo z ramienia Zarządu Polskiego Związku Szachowego Piotr Zieliński – wiceprezes ds. młodzieżowych, Tomasz Delega – sekretarz generalny, Adam Dzwonkowski – członek zarządu ds. współpracy z partnerami oraz na zakończeniu Prezes Związku Tomasz Sielicki. Skład organizacyjny uzupełniony był przez Magdalenę Judek – sędziego głównego zawodów wspieranej przez Michała Bartla oraz Dorotę Rzepecką. 
Niespodziewanie dla wszystkich na sali gry pojawił się arcymistrz Mateusz Bartel aktualny mistrz Polski.
Zaproszeni zawodnicy zwiedzili Parlament oraz rozegrali turniej szachowy, w którym  brali udział Parlamentarzyści. 
Około godziny 17:30 odbyła się ceremonia zakończenia, podczas której zawodnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy, upominki od Polskiego Związku Szachowego, Marszałków Senatu oraz Sejmu i wszyscy zadowoleni rozjechali się do domów.