Walne Zebranie Członków MTSz (2012-05-18)

2 czerwca, po zakończeniu Mistrzostw MTSz w Zespole Szkół w Jakubowie odbędzie się Walne Zebranie Członków MTSz. 
Pierwszy termin rozpoczęcia - godz. 16:30, drugi termin - godz. 17:00.
Plan obrad:
1. dyskusja i zatwierdzenie sprawozdania finansowego i merytorycznego za 2011 rok;
2. sprawy różne.