Grand Prix Szachylice Okolice (2012-12-17)

 Zapraszamy na turnieje szachowe do Zalesia Górnego, Chylic i Piaseczna.

alt alt alt

 

Prestigio Cup

dawne Grand Prix Szachylice Okolice

 

Sponsor Generalny

ASBIS PL dystrybutor telefonów i tabletów Prestigio

Organizatorzy:

 

UKS Szachylice, Centrum Kultury Piaseczno, Klub Kultury w Zalesiu Górnym,

 

Termin i Miejsce:

29 XII 2012 Szkoła Podstawowa w Zalesiu Górnym im. Wspólnej Europy ul.Sarenki 20 (wjazd od Białej Brzozy),  19 I 2013 Zespół Szkół Publicznych w Chylicach im. Ks. J. Twardowskiego ul. Dworska 2. Kolejne terminy i miejsca zostaną podane w następnym komunikacie. Turnieje odbywają się co miesiąc do V 2012 włącznie.

System Rozgrywek:

Turniej Szachów Aktywnych P-30' system szwajcarski 6 rund, możliwość zdobycia V i IV kategorii.

Turniej Szachów Rozważniejszych P-60' system szwajcarski 7 rund, możliwość zdobycia V -II kategorii.

Nagrody rzeczowe i wyróżnienia:

Medale za poszczególne zawody. Puchary i wartościowe nagrody rzeczowe za cykl (tablet Prestigio, programy Fritz13, itd). Klasyfikacje: rocznik 2005 i młodsi, 2003-2004, 2002-2001, 2000-1999, open,

najlepsza trójka dziewcząt, najmłodszy uczestnik-czekolada.

Obowiązuje zasada nie łączenia nagród. Przy rozliczaniu klasyfikacji poszczególnych turniejów staramy się wręczyć możliwie największą liczbę medali.

Nagrody finansowe:

W turnieju szachów rozważnych przy 15 i więcej osobach wręczamy: 150 PLN za I-sze miejsce, 100 PLN za II-gie miejsce, 50 PLN za  III-cie miejsce.  Przy 10-14 osobach za I-sze miejsce 100 PLN i 50 PLN za II-gie miejsce.  Poniżej 10 osób za I-sze miejsce 100 PLN

Punktacja Cyklu Turniejów:

Turniej Szachów Aktywnych

I miejsce 25 pkt. II miejsce  22 pkt. III miejsce 20 pkt.  IVmiejsce  18 pkt.  V miejsce 17pkt. Za każde następne miejsce punkt mniej.

Turniej Szachów Rozważniejszych -jak Szachy Aktywne x 2

Wspólne rozliczenie klasyfikacji końcowej dla szachów Aktywnych i Rozważniejszych.

Osoby, które nie dokończą żadnego turnieju, nie będą uwzględniane w klasyfikacji końcowej.

Wpisowe do turnieju :

Szachy Aktywne 30 PLN, Szachy Rozważniejsze  40 PLN. Rodziny nie płacą za trzeciego zgłaszanego.

Zgłoszenia:

Na stronie  www.chessarbiter.com    lubuksszachylice@autograf.pl

Osoby niezgłoszone przez internet, w przypadku braku miejsc, mogą być nieprzyjęte do turnieju .

Terminarz:

Zapisy do obydwu turniejów 9.30-9.55 w sobotę.

Początek turniejów godzina 10.00

Turniej Szachów Aktywnych jest grany runda po rundzie.

Runda V-VII w niedzielę od godziny 10.00 grane runda po rundzie.

Informacje dodatkowe:

Zimny bufet na miejscu gry.W przypadku zgłoszenia się niedostatecznej liczby zawodników do turnieju Szachów Rozważniejszych zostanie rozegrany tylko turniej Szachów Aktywnych.