Edukacja przez Szachy w Szkolę (2013-02-13)

Mamy przyjemność ogłosić uruchomienie oficjalnej strony internetowej Ogólnopolskiego Projektu Polskiego Związku Szachowego „Edukacja przez Szachy w Szkole”: www.szachywszkole.pl.
 
Znaleźć można na niej wszelkie informacje na temat projektu, będą tam również zamieszczane aktualności, ogłoszenia, jak i inne treści związane z projektem, np. porady i wskazówki metodyczne dla nauczycieli. 
 
Zachęcamy szkoły oraz władze samorządowe do przystąpienia do programu. Szczegółowych informacji udziela koordynator programu - Magdalena Zielińska (m.zielinska@pzszach.org.pl, tel. 694 797 293).