Koszulki (2013-08-07)

Zapraszamy po odbiór koszulek klubowych. Koszty strojów wynoszą:
0 zł dla zawodników, którzy reprezentowali lub zobowiążą się reprezentowania Towarzystwo w 2013 roku na zawodach rangi co najmniej mistrzostw województwa (zawodnicy będą, w miarę warunków, zobowiązani do startu w zawodach w koszulkach); kolejne koszulki są w cenie 25 zł;
25 zł dla zawodników, którzy opłacili składkę roczną w wysokości co najmniej 50 zł; kolejne koszulki są w cenie 25 zł;
50 zł dla pozostałych zawodników.