Walne Zgromadzenie (2014-02-23)

9 marca 2014, po zakończeniu rozgrywek III ligi, odbędzie się Walne Zgromadzenie Członków Mińskiego Towarzystwa Szachowego.
I termin – godzina 18:00, II termin – godzina 18:30.
Miejsce: sala szachowa (na II piętrze) w Miejskim Domu Kultury w Mińsku Mazowieckim, ulica Warszawska 173.
 
Proponowany porządek obrad:
1. Przywitanie uczestników
2. Wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania.
3. Zatwierdzenie porządku obrad.
4. Sprawozdania merytoryczne i finansowe za 2013 rok.
5. Sprawy różne