Walne zgromadzenie członków (2017-02-25)

5 marca o godz. 15:30 w pierwszym terminie i o godz. 15:45 w drugim terminie odbędzie Walne Zgromadzenie Członków Mińskiego Towarzystwa Szachowego. Zgromadzenie odbędzie się w Miejskim Domu Kultury, przy ulicy Warszawskiej 173 w Mińsku Mazowieckim.

Planowany porządek obrad:

1. Przywitanie delegatów przez Prezesa. 

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Zatwierdzenie „Porządku obrad”.

4. Wybór Komisji Walnego Zgromadzenia: Mandatowej oraz Uchwał i Wniosków.

5. Przyjęcie informacji o ukonstytuowaniu się Komisji.

6. Sprawozdanie Komisji Mandatowej.

7. Sprawozdanie merytoryczne Mińskiego Towarzystwa Szachowego za 2016 rok. Informacja o stanie finansów Towarzystwa.

8. Dyskusja nad sprawozdaniami.

9. Wybory uzupełniające do Zarządu.

10. Wolne wnioski

11. Przyjęcie „Uchwały Walnego Zgromadzenia”

12. Zakończenie Walnego Zgromadzenia

 

Lista osób uprawnionych do udziału w Zgromadzeniu:

1. Adam Banasiak
2. Robert Brewczynski
3. Jacek Jóźwik
4. Andrzej Koseski
5. Leszek Laszczak
6. Krzysztof Parol
7. Dariusz Pawłowski
8. Cezary Przasnek
9. Dariusz Pskiet
10. Maria Suliborska
11. Artur Suliborski
12. Jakub Suliborski
13. Roland Suliborski
14. Janusz Szymański
15. Michał Zaborowski
16. Michał Zieliński
17. Marcin Zychowicz
18. Małgorzata Aniszewska-Wolińska