Walne Zgromadzenie Członków (2017-04-02)

8 kwietnia o godz. 14:30 w pierwszym terminie i o godz. 14:45 w drugim terminie odbędzie Walne Zgromadzenie Członków Mińskiego Towarzystwa Szachowego. Zgromadzenie odbędzie się w Szkole Podstawowej nr 2, przy ulicy Dąbrówki 10 w Mińsku Mazowieckim.

Planowany porządek obrad:

1. Przywitanie delegatów przez Prezesa. 

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Zatwierdzenie „Porządku obrad”.

4. Wybór Komisji Walnego Zgromadzenia: Mandatowej oraz Uchwał i Wniosków.

5. Przyjęcie informacji o ukonstytuowaniu się Komisji.

6. Sprawozdanie Komisji Mandatowej.

7. Wybory uzupełniające do Zarządu.

8. Wolne wnioski

9. Przyjęcie „Uchwały Walnego Zgromadzenia”

10. Zakończenie Walnego Zgromadzenia

 

Lista osób uprawnionych do udziału w Zgromadzeniu:

1. Adam Banasiak
2. Robert Brewczynski
3. Jacek Jóźwik
4. Andrzej Koseski
5. Leszek Laszczak
6. Krzysztof Parol
7. Dariusz Pawłowski
8. Cezary Przasnek
9. Dariusz Pskiet
10. Maria Suliborska
11. Artur Suliborski
12. Jakub Suliborski
13. Roland Suliborski
14. Janusz Szymański
15. Michał Zaborowski
16. Michał Zieliński
17. Marcin Zychowicz
18. Małgorzata Aniszewska-Wolińska