Drużynowe Mistrzostwa Mińska Mazowieckiego Juniorów (2007-05-26)

W następną niedzielę, 3 czerwca, o godz 10:00, w Miejskim Domu Kultury w Mińsku Mazowieckim, odbędą się Otwarte Drużynowe Mistrzostwa Mińska Mazowieckiego Juniorów
w szachach. W zawodach mogą brać udział drużyny 4-osobowe z 2 zawodnikami rezerwowymi. Nie ma ograniczeń formalnych co do składu drużyn, z wyjątkiem ograniczenia wiekowego
(mogą startować zawodnicy urodzeni w roku1989 i młodsi). Drużyny mogą reprezentować: szkoły, kluby sportowe, miasta, osiedla itp. O dopuszczeniu druzyny do zawodów decydować będzie sędzia główny zawodów. Za zajęcie miejsc I-III wręczane będą puchary i dyplomy. Regulamin Mistrzostw dostępny jest w zakładce Turnieje na stronie Mińskiego Towarzystwa Szachowego. Zgłoszeń należy dokonywać pocztą elektroniczną na adres mtsz@ttcomm.pl, lub telefonicznie pod numerem 693-211-593, do 1.06.2007 włącznie. System rozgrywek i tempo gry uzaleznione będzie od ilosci zgłoszonych drużyn.
Zapraszamy serdecznie.