Zapraszamy na kolejny cykl turniejów piątkowych. 

Nr turnieju

Terminy

Tempo

Możliwość zdobycia kategorii szachowych

1. turniej

9.02 – 3 rundy
16.02 – 3 rundy

30 minut

V, IV

2. turniej

23.02 – 3 rundy
2.03 – 3 rundy

30 minut

V, IV

3.

9.03 – 3 rundy
16.03 – 3 rundy

30 minut

V, IV

4.

23.03 – 3 rundy
6.04 – 3 rundy

30 minut

V, IV

5.

13.04 – 3 rundy
20.04 – 3 rundy

30 minut

V, IV

6.

27.04 – 2 rundy
11.05 – 2 rundy
18.05 – 2 rundy
25.05 – 2 rundy

60 minut

V, IV, III, II
I - kobieca

7.

15.06 – 6 rund

15 minut

--