Regulamin Mistrzostw Mazowsza Przedszkolaków w Szachach 2022

Cele - wyłonienie Mistrzów Mazowsza w Szachach wśród dzieci do lat 6 i 7; - popularyzacja gry w szachy wśród dzieci z rocznika 2015 i młodszych; - edukacja sportowa, zmierzająca do wyłonienia ”talentów” szachowych. Organizatorzy i sponsorzy - Mińskie Towarzystwo Szachowe na zlecenie Mazowieckiego Związku Szachowego; Turniej został współfinansowany ze środków Miasta Mińsk Mazowiecki. Termin i miejsce Zespół Szkół Salezjańskich w Mińsku Mazowieckim, ul. Kościuszki 27, 11 czerwca 2022 (sobota). Rozpoczęcie zawodów o godz. 10:00. Uczestnictwo W zawodach mogą brać udział dzieci urodzone w roku 2015 lub później, które są zameldowane lub mieszkają na terenie województwa mazowieckiego lub reprezentują kluby, szkoły lub przedszkola znajdujące się na terenie Mazowsza. System rozgrywek Zostaną rozegrane cztery turnieje: - Mistrzostwa Mazowsza do lat 6 chłopców; - Mistrzostwa Mazowsza do lat 7 chłopców; - Mistrzostwa Mazowsza do lat 6 dziewcząt; - Mistrzostwa Mazowsza do lat 7 dziewcząt. Turnieje zostaną rozegrane systemem szwajcarskim na dystansie 7 rund tempem 10 minut plus 5 sekund na posunięcie. O kolejności miejsc decydować będzie suma zdobytych punktów, a w przypadku jej równości: wartościowanie Buchholza z odrzuceniem najniższego wyniku; pełne wartościowanie Buchholza; liczba zwycięstw. W przypadku małej liczby uczestników turnieje zostaną połączone. Zgłoszenia Zgłoszenia należy wysłać pocztą elektroniczną na adres mismazprz@gmail.com do 6 czerwca 2022r. lub za pomocą strony http://mtsz.org.pl/mmp/players/. W zgłoszeniu należy podać imię, nazwisko, datę urodzenia, klub/szkołę/przedszkole oraz posiadaną kategorię szachową. Wpisowe do zawodów wynosi 30 zł – płatne na konto Mińskiego Towarzystwa Szachowego: 28 2030 0045 1110 0000 0278 4180 lub za pomocą szybkich płatności na stronie http://mtsz.org.pl/mmp/players/ do dnia 6.06.2019 lub 40 zł – płatne gotówką w dniu zawodów w godz. 8:45-9:45. Zgłoszenia po 6 czerwca będą przyjmowane tylko w przypadku wolnych miejsc. Kojarzenie I rundy zostanie opublikowane 11 czerwca o godz. 9:45 – zostaną skojarzeni tylko zawodnicy, którzy wpłacili wpisowe. Liczba miejsc w turnieju jest ograniczona do 100 zawodników – o umieszczeniu na liście startowej decyduje kolejność wpłat. Nagrody Trzech najlepszych zawodników w każdej kategorii otrzyma puchary i nagrody. Wszyscy zawodnicy zgłoszeni do 6 czerwca otrzymają dyplomy, medale i drobne upominki. Sprawy sędziowskie i organizacyjne W turnieju obowiązywać będą przepisy zawarte w Kodeksie Szachowym PZSzach. Interpretacja powyższego regulaminu należeć będzie do organizatorów oraz sędziego turnieju. Przybycie do stolika z opóźnieniem większym niż 10 min. powoduje przegraną. Zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie. Opiekę nad uczestnikami sprawują pełnoletni opiekunowie. Udział w turnieju wiąże się z akceptacją regulaminu i wyrażeniem zgody na wykorzystywanie zdjęć i nagrań z udziałem ich uczestników do celów informacyjnych oraz promocji i reklamy działań Organizatorów. Organizator zastrzega sobie prawo do ewentualnych zmian w regulaminie.