Turnieje MTSz
Tu znajdziesz informacje o naszych turniejach szachowych
Szkolenia szachowe
Jeśli chcesz poprawić swoje umiejętności szachowe, skorzystaj z naszych szkoleń.
Składki
Zapłać składkę członkowską
Wesprzyj MTSz
Możesz wesprzeć społeczną działalność MTSz, prowadzoną od ponad 20 lat.
Zwyczajne Walne Zebranie Członków Mińskiego Towarzystwa Szachowego, 21.06.2024

21 czerwca 2024 r. (piątek) w Szkole Salezjańskiej (Mińsk Maz., ul. Kościuszki 27; stołówka w gmachu głównym) odbędzie się Zwyczajne Walne Zebranie Członków Mińskiego Towarzystwa Szachowego: I termin - godz. 19.30, II termin – godz. 20:00.

Dokumenty na zebranie:
- propozycja porządku obrad;
- propozycja regulaminu obrad.

Możesz nam pomóc (1,5%)
Nazwa OPP Stowarzyszenie PARAFIADA im. św. Józefa Kalasancjusza
Numer KRS 0000124134
Wnioskowana kwota [należy wyliczyć 1,5% podatku]
Informacje dodatkowe (cel szczegółowy) Szachy


Uwagi:
- Aby pieniądze zostały wykorzystane na wspieranie naszej organizacji konieczne jest wypełnienie pola informacje dodatkowe (cel szczegółowy): SZACHY.
- Nie jest konieczne przekazywanie danych ułatwiających kontakt z darczyńcą oraz zgoda na przekazanie imienia, nazwiska i przekazywanej kwoty.
Wyniki akcji 1,5% - 2022
Mińskie Towarzystwo uzyskało około 3300 zł z akcji 1% podatku 2022 Serdecznie dziękujemy. Zachęcamy do dalszego wspierania Towarzystwa. Poniższa lista zawiera zestawienie otrzymanych środków od poszczególnych podatników. Prosimy o weryfikację, czy Państwa darowizna znajduje się na liście. W razie jej braku, prosimy o kontakt.

14,30
20,60
31,50
32,10
35,60
57,90
70,00
128,00
244,30
333,50
517,50
619,80
680,50
731,30