Turnieje MTSz
Tu znajdziesz informacje o naszych turniejach szachowych
Szkolenia szachowe
Jeśli chcesz poprawić swoje umiejętności szachowe, skorzystaj z naszych szkoleń.
Składki
Zapłać składkę członkowską
Wesprzyj MTSz
Możesz wesprzeć społeczną działalność MTSz, prowadzoną od ponad 20 lat.
Walne Zebranie

16 lutego o godz. 19:00 w pierwszym terminie i o godz. 19:15 w drugim terminie odbędzie Walne Zebranie Członków Mińskiego Towarzystwa Szachowego. Zebranie odbędzie się w Zespole Szkół Salezjańskich w Mińsku Mazowieckim, przy ulicy Kościuszki 27.

 

Planowany porządek obrad:

1. Przywitanie delegatów przez Prezesa. 

2. Wybór Przewodniczącegoi Sekratarza Walnego Zebrania.

3. Zatwierdzenie „Porządku obrad”.

4. Wybór Komisji Walnego Zebrania: Mandatowej, Skrutacyjnej oraz Uchwał i Wniosków.

5. Przyjęcie informacji o ukonstytuowaniu się Komisji.

6. Sprawozdanie Komisji Mandatowej.

7. Sprawozdanie merytoryczne Mińskiego Towarzystwa Szachowego za 2017 rok. Informacja o stanie finansów Towarzystwa.

8. Dyskusja nad sprawozdaniami.

9. Prezentacja propozycji nowego Statutu Towarzystwa.

10. Dyskusja nad nowym Statutem.

11. Przyjęcie nowego Statutu Towarzystwa

12. Wolne wnioski

13. Przyjęcie Uchwał Walnego Zebrania

14. Zakończenie Walnego Zgromadzenia

 

Lista osób uprawnionych do udziału w Zebraniu:

1. Małgorzata Aniszewska-Wolińska
2. Adam Banasiak
3. Arkadiusz Dróżdż
4. Jacek Jóźwik
5. Zbigniew Koper
6. Andrzej Koseski
7. Bogusław Major
8. Elżbieta Parol
9. Krzysztof Parol
10. Dariusz Pawłowski
11. Cezary Przasnek
12. Maria Suliborska
13. Artur Suliborski
14. Jakub Suliborski
15. Roland Suliborski
16. Janusz Szymański
17. Michał Zaborowski
18. Marcin Zychowicz