Turnieje MTSz
Tu znajdziesz informacje o naszych turniejach szachowych
Szkolenia szachowe
Jeśli chcesz poprawić swoje umiejętności szachowe, skorzystaj z naszych szkoleń.
Składki
Zapłać składkę członkowską
Wesprzyj MTSz
Możesz wesprzeć społeczną działalność MTSz, prowadzoną od ponad 20 lat.
Walne Zebranie Członków 30.06.2023
30 czerwca 2023 r. (piątek) w Klubie Osiedlowym Przełom w Mińsku Mazowieckim przy ulicy Kopernika 5 odbędzie się Walne Zebranie Członków Mińskiego Towarzystwa Szachowego: I termin - godz. 19:00, II termin – godz. 19:15.

Dokumenty na Zebranie:
- propozycja porządku obrad;
- propozycja regulaminu obrad.
Możesz nam pomóc (1,5%)
Nazwa OPP Stowarzyszenie PARAFIADA im. św. Józefa Kalasancjusza
Numer KRS 0000124134
Wnioskowana kwota [należy wyliczyć 1,5% podatku]
Informacje dodatkowe (cel szczegółowy) Szachy


Uwagi:
- Aby pieniądze zostały wykorzystane na wspieranie naszej organizacji konieczne jest wypełnienie pola informacje dodatkowe (cel szczegółowy): SZACHY.
- Nie jest konieczne przekazywanie danych ułatwiających kontakt z darczyńcą oraz zgoda na przekazanie imienia, nazwiska i przekazywanej kwoty.