Władze Towarzystwa 2015- (2015-08-16)

Zarząd: 

Krzysztof Parol - Prezes Zarządu
Andrzej Koseski - Wiceprezes Zarządu
Adam Banasiak - Skarbnik
Maria Suliborska - Sekretarz
Artur Suliborski - Członek Zarządu (od 5 marca 2017)

Leszek Laszczak - Członek Zarządu (do 5 marca 2017)

 

Komisja Rewizyjna:

Michał Zaborowski - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Marcin Zychowicz - Zastępca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
Janusz Szymański - Sekretarz Komisji Rewizyjnej 

Władze Towarzystwa 2009-2014 (2010-04-21)

Zarząd: 

Krzysztof Parol - Prezes Zarządu
Andrzej Koseski - Wiceprezes Zarządu
Adam Banasiak - Skarbnik
Roland Suliborski - Sekretarz
Jerzy Jackiewicz - Członek Zarządu 

 

Komisja Rewizyjna:

Janusz Szymański - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Krzysztof Kazikowski - Zastępca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
Marcin Zychowicz - Sekretarz Komisji Rewizyjnej