Zarząd
Krzysztof Parol - Prezes Zarządu
Adam Banasiak - Zastępca Prezesa
Arkadiusz Dróżdż - Skarbnik
Roland Suliborska - Sekretarz
Bogusław Major - Członek Zarządu

Komisja Rewizyjna
Jacek Jóźwik - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Elżbieta Parol - Zastępca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej

2021-06-06