Zarząd Krzysztof Parol - Prezes Zarządu
Andrzej Koseski - Wiceprezes Zarządu
Adam Banasiak - Skarbnik
Roland Suliborski - Sekretarz
Jerzy Jackiewicz - Członek Zarządu

Komisja Rewizyjna Janusz Szymański - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Krzysztof Kazikowski - Zastępca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
Marcin Zychowicz - Sekretarz Komisji Rewizyjnej

2010-04-21