V edycja Turniejów piątkowych - wstępny harmonogram (2018-11-26)

Wstępny harmonogram

Nr turnieju Terminy Tempo Możliwość zdobycia kategorii
1. 15.02 - 3 rundy
22.02 - 3 rundy
30' V, IV
2. 1.03 - 3 rundy
8.03 - 3 rundy
30' V, IV
3. 15.03 - 3 rundy
22.03 - 3 rundy
30' V, IV
4. 29.03 - 3 rundy
12.04 - 3 rundy
30' V, IV
5. 26.04 - 2 rundy
10.05 - 2 rundy
17.05 - 2 rundy
24.05 - 2 rundy
60' V, IV, III, II, I kob.
6. 7.06 - 3 rundy
14.06 - 3 rundy
30' V, IV