Turnieje MTSz
Tu znajdziesz informacje o naszych turniejach szachowych
Szkolenia szachowe
Jeśli chcesz poprawić swoje umiejętności szachowe, skorzystaj z naszych szkoleń.
Składki
Zapłać składkę członkowską
Wesprzyj MTSz
Możesz wesprzeć społeczną działalność MTSz, prowadzoną od ponad 20 lat.
Walne Zebranie Towarzystwa
10 lutego 2019 roku o godz. 17:45 w pierwszym terminie i o godz. 18:00 w drugim terminie odbędzie Walne Zebranie Członków Mińskiego Towarzystwa Szachowego. Zebranie odbędzie się Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji przy ulicy Sportowej 1.Planowany porządek obrad:
1. Przywitanie delegatów przez Prezesa.
2. Wybór Przewodniczącego i Protokólanta Walnego Zebrania.
3. Zatwierdzenie „Porządku obrad”.
4. Sprawozdanie Komisji Mandatowej.
5. Sprawozdanie merytoryczne Mińskiego Towarzystwa Szachowego za 2018 rok.
Informacja o stanie finansów Towarzystwa.
6. Dyskusja nad sprawozdaniami.
7. Wolne wnioski
8. Przyjęcie Uchwał Walnego Zebrania
9. Zakończenie Walnego Zgromadzenia