Zachęcamy do przekazywania 1% swojego podatku na konto Stowarzyszenie PARAFIADA im. św. Józefa Kalasancjusza. Przekazanie 1% nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi kosztami.
Nazwa OPP Stowarzyszenie PARAFIADA im. św. Józefa Kalasancjusza
Numer KRS 0000124134
Wnioskowana kwota [należy wyliczyć 1% podatku]
Informacje dodatkowe (cel szczegółowy) Szachy


Uwagi:
- Aby pieniądze zostały wykorzystane na wspieranie naszej organizacji konieczne jest wypełnienie pola informacje dodatkowe (cel szczegółowy): SZACHY.
- Nie jest konieczne przekazywanie danych ułatwiających kontakt z darczyńcą oraz zgoda na przekazanie imienia, nazwiska i przekazywanej kwoty.
Aktualności
MTSz
1,5%
Terminarz
Starty
Szkolenie
Kontakt