Turnieje MTSz
Tu znajdziesz informacje o naszych turniejach szachowych
Szkolenia szachowe
Jeśli chcesz poprawić swoje umiejętności szachowe, skorzystaj z naszych szkoleń.
Składki
Zapłać składkę członkowską
Wesprzyj MTSz
Możesz wesprzeć społeczną działalność MTSz, prowadzoną od ponad 20 lat.
Walne Zebranie Członków
6 marca 2020 roku o godz. 20:00 w I terminie i o 20:10 w II terminie, odbędzie Walne Zgromadzenie Członków Mińskiego Towarzystwa Szachowego. Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Zespołu Szkół Salezjańskich w Mińsku Mazowieckim, przy ulicy Kościuszki 27.

Planowany porządek obrad:

1. Przywitanie delegatów przez Prezesa. 

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania.

3. Zatwierdzenie „Regulaminu obrad Walnego Zebrania”.

4. Zatwierdzenie „Porządku obrad”.

5. Wybór Komisji Walnego Zebrania: Mandatowej, Skrutacyjnej oraz Uchwał i Wniosków.

6. Przyjęcie informacji o ukonstytuowaniu się Komisji.

7. Sprawozdanie Komisji Mandatowej.

8. Sprawozdanie merytoryczne Mińskiego Towarzystwa Szachowego za 2019 rok. Informacja o stanie finansów Towarzystwa.

9. Dyskusja nad sprawozdaniami.

10. Wybór Prezesa Mińskiego Towarzystwa Szachowego.

11. Wybór pozostałych członków Zarządu.

12. Wybór Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

13. Wybór pozostałych członków Komisji Rewizyjnej.

14. Wolne wnioski.

15. Przyjęcie „Uchwał Walnego Zgromadzenia”.

16. Zakończenie Walnego Zgromadzenia.

 

Lista osób uprawnionych od udziału w Zebraniu:

1. Małgorzata Aniszewska-Wolińska
2. Adam Banasiak
3. Arkadiusz Dróżdż
4. Jakub Dróżdż
5. Jacek Jóźwik
6. Zbigniew Koper
7. Andrzej Koseski
8. Bogusław Major
9. Edyta Major
10. Elżbieta Parol
11. Krzysztof Parol
12. Dariusz Pawłowski
13. Cezary Przasnek
14. Maria Suliborska
15. Artur Suliborski
16. Jakub Suliborski
17. Roland Suliborski
18. Janusz Szymański
19. Michał Zaborowski
20. Marcin Zychowicz