Turnieje MTSz
Tu znajdziesz informacje o naszych turniejach szachowych
Szkolenia szachowe
Jeśli chcesz poprawić swoje umiejętności szachowe, skorzystaj z naszych szkoleń.
Składki
Zapłać składkę członkowską
Wesprzyj MTSz
Możesz wesprzeć społeczną działalność MTSz, prowadzoną od ponad 20 lat.
Walne Zgromadzenie Członków 2021
23 czerwca 2021 roku o godz. 20:00 w I terminie i o 20:10 w II terminie, odbędzie Walne Zgromadzenie Członków Mińskiego Towarzystwa Szachowego. Zgromadzenie odbędzie się na platformie zoom.us. Wszystkie uprawnione osoby dostaną emaila z linkiem do spotkania. W przypadku nie otrzymania emaila do 17 czerwca, prosimy o kontakt (mitoszach()gmail.com).
Planowany porządek obrad:
1. Przywitanie delegatów przez Prezesa.
2. Wybór Przewodniczącego oraz Sekretarza Walnego Zgromadzenia.
3. Zatwierdzenie „Regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia”.
4. Zatwierdzenie „Porządku obrad”.
5. Wybór Komisji Walnego Zgromadzenia: Mandatowo - skrutacyjnej oraz Uchwał i Wniosków.
6. Przyjęcie informacji o ukonstytuowaniu się Komisji.
7. Sprawozdanie Komisji Mandatowej.
8. Sprawozdanie merytoryczne i finansowe Mińskiego Towarzystwa Szachowego za 2020 rok. Informacja o stanie finansów Towarzystwa.
9. Dyskusja nad sprawozdaniami.
10. Wolne wnioski.
11. Przyjęcie „Uchwał Walnego Zgromadzenia”.
12. Zakończenie Walnego Zgromadzenia.


Lista osób uprawnionych do udziału w Zgromadzeniu:
1. Małgorzata Aniszewska-Wolińska
2. Adam Banasiak
3. Arkadiusz Dróżdż
4. Jakub Dróżdż
5. Jacek Jóźwik
6. Zbigniew Koper
7. Andrzej Koseski
8. Kacper Królak
9. Bogusław Major
10. Edyta Major
11. Mateusz Muller
12. Elżbieta Parol
13. Krzysztof Parol
14. Dariusz Pawłowski
15. Cezary Przasnek
16. Wiktoria Stradczuk
17. Maria Suliborska
18. Artur Suliborski
19. Jakub Suliborski
20. Roland Suliborski
21. Janusz Szymański
22. Mikołaj Wąsowski
23. Maria Zaborowska
24. Michał Zaborowski
25. Marcin Zychowicz