Turnieje MTSz
Tu znajdziesz informacje o naszych turniejach szachowych
Szkolenia szachowe
Jeśli chcesz poprawić swoje umiejętności szachowe, skorzystaj z naszych szkoleń.
Składki
Zapłać składkę członkowską
Wesprzyj MTSz
Możesz wesprzeć społeczną działalność MTSz, prowadzoną od ponad 20 lat.
Zapłać składkę
Zgodnie z uchwałą Walnego Zebrania Członków MTSz z 9 września 2022 r., od 2023 roku roczna podstawowa składka członkowska wynosi 100 zł. Zniżka 50% przysługuje juniorom (do 18 lat), emerytom, rencistom oraz członkom z tej samej rodziny (małżonkowie/opiekunowie prawni i ich dzieci). Można zapłacić składkę w wyższej wysokości niż minimalna. Osoby w trudnej sytuacji życiowej mogą wnioskować do Zarządu o zwolnienie ze składek.

Opłat można dokonywać:
- przelewem na konto bankowe: BNP Paribas 28 2030 0045 1110 0000 0278 4180. W tytule przelewu proszę wpisać: Składka członkowska, rok oraz dane osób, za które wnoszona jest opłata. Możesz zapłacić za więcej niż jedną osobę - aby to zrobić wpisz odpowiednie kwoty przy nazwiskach i kliknij na przycisku Zapłać składkę.

Rok: Status: