Statut.pdf

Rozdział I
Postanowienia ogólne.

Rozdział II
Cele i sposoby działania.

Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki.

Rozdział IV
Struktura organizacyjna.

Rozdział V
Majątek i fundusze.

Rozdział VI
Zmiana statutu i rozwiązanie Towarzystwa.

Rozdział VII
Przepisy przejściowe.

2009-05-27