Turnieje MTSz
Tu znajdziesz informacje o naszych turniejach szachowych
Szkolenia szachowe
Jeśli chcesz poprawić swoje umiejętności szachowe, skorzystaj z naszych szkoleń.
Składki
Zapłać składkę członkowską
Wesprzyj MTSz
Możesz wesprzeć społeczną działalność MTSz, prowadzoną od ponad 20 lat.
Statut (28.03.2008)
 Statut.pdf

Rozdział I
Postanowienia ogólne.

Rozdział II
Cele i sposoby działania.

Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki.

Rozdział IV
Struktura organizacyjna.

Rozdział V
Majątek i fundusze.

Rozdział VI
Zmiana statutu i rozwiązanie Towarzystwa.

Rozdział VII
Przepisy przejściowe.