Możesz wesprzeć naszą społeczną działalność.


Imię i nazwisko: Tytuł: Kwota:    

Ostatnie darowizny dokonane za pomocą szyblich płatności:
Data godzinaKwota
2023-01-08 18:17:4810.00
Nazwa OPP Stowarzyszenie PARAFIADA im. św. Józefa Kalasancjusza
Numer KRS 0000124134
Wnioskowana kwota [należy wyliczyć 1,5% podatku]
Informacje dodatkowe (cel szczegółowy) Szachy


Uwagi:
- Aby pieniądze zostały wykorzystane na wspieranie naszej organizacji konieczne jest wypełnienie pola informacje dodatkowe (cel szczegółowy): SZACHY.
- Nie jest konieczne przekazywanie danych ułatwiających kontakt z darczyńcą oraz zgoda na przekazanie imienia, nazwiska i przekazywanej kwoty.
Aktualności
MTSz
1,5%
Terminarz
Starty
Szkolenie
Kontakt